Dostal som sa k elektromeru ED 310 od firmy ZPA. Elektromer umožňuje získavať
namerané hodnoty cez rozhranie RS 485 a následne cez sériový port.
Existuje framework SmartHome.py pomocou, ktorého by malo byť možné z tohto
elektromeru získať požadované údaje, ale nepodarilo sa mi to. Preto som si
rýchlo napísal skript v Pythone, ktorý údaje prečíta. Ak máte k tejto
problematike nejaké otázky, komentáre a tak podobne, napíšte mi na môj e-mail.

Výpis programu získaný pomocou http://tohtml.com/python/:

#!/usr/bin/python
""" Reads data from electricity meter.
Copyright 2014 Marek Antozi
Author: pavuk@7gods.org (Marek Antozi)
Feel free to contact me with questions, comments, etc.
"""

import serial
import time

SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB0'
# Time in seconds
READ_TIMEOUT = 30.0

def open_port():
 """ Opens serial port for communication.
  Return:
    ser: created object of class serial.Serial
  """

 try:
  ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, 300, timeout=10.0, \
   bytesize=serial.SEVENBITS, parity=serial.PARITY_EVEN, \
   stopbits=serial.STOPBITS_ONE)
 except ValueError, error:
  print 'ERROR: parameter are out of range, e.g. baud rate, data bits:', \
   str(error)
  exit(1)
 except serial.SerialException, error:
  print 'ERROR: the device on', SERIAL_PORT, \
   'can not be found or can not be configured:', str(error)
  exit(1)

 if not ser.isOpen():
  try:
   ser.open()
  except serial.SerialException, error:
   print 'ERROR: can not open', SERIAL_PORT, ':', str(error)
   exit(1)

 return ser

def main():
 """ Main function.
  """

 ser = open_port()
 if ser.isOpen():
  ser.flushInput()
  ser.flushOutput()
  ser.write('/?!\r\n')
  start_time = time.time()
  data_received = ''
  while True:
   if time.time() - start_time > READ_TIMEOUT:
    break
   out = ser.read(1)
   if out == '\x02':
    data_received = ''
    start_time = time.time()
    continue
   if out == '\x03':
    break
   data_received = data_received + out
  print data_received
  ser.close()
 else:
  print 'ERROR: port', SERIAL_PORT, 'is not open.'
  exit(1)

 return

if __name__ == "__main__":
 main()

exit(0)

Google reklamaValid HTML 4.01!
Copyright 2014 PAVUK