Zámok Dobříš
August 2013


PVK_0271.jpg
Orientačný plán parku.
PVK_0273.jpg
Dvere vedúce von z parku, neviem kam.
PVK_0279.jpg
Cez kvety až k zámku.
PVK_0286.jpg
Ivka na lavičke.
PVK_0291.jpg
Marek na lavičke.
PVK_0292.jpg
Zelená hradba.
PVK_0311.jpg
Poseidón sleduje Neréidku.
PVK_0314.jpg
Hore kopcom do oranžérie.
PVK_0316.jpg
Zahalený Apolón.
PVK_0318.jpg
Afrodita hľadá second hand.
PVK_0353.jpg
Príroda vracia úder.
PVK_0384.jpg
Oranžová diagonála.
zamok07.jpg
Fontána (HDR).
PVK_0437.jpg
Ať vlajky vlajou.
PVK_0439.jpg
Moja osobná fotografka.
PVK_0450.jpg
Herakles s veľkým kyjakom.
PVK_0456.jpg
Zeleň.
PVK_0458.jpg
V zákutí za kríkmi.
PVK_0459.jpg
Takto vyzerá socha delfínov od sochára,
ktorý o delfínoch len počul od niekoho
kto stretol niekoho kto ich videl..
PVK_0469.jpg
Hviezda na veži zámku.
zamok03_02.jpg
Pozostatky výzdoby (HDR).
zamok05.jpg
Záhrada so zámkom z fontány (HDR).
zamok06.jpg
Zámok je pri Huťskom rybníku (HDR).
PVK_0385-PVK_0403_03.jpg
Panoramatický pohľad na zámok.

Google ads
Valid HTML 4.01!
Copyright (c) 2013 PAVUK