Prírodná rezervácia Soos
September 2011


PVK_4028.jpg
Múzeum pri rašelinisku,
paleontologická expozícia.
PVK_4033.jpg
Múzeum pri rašelinisku,
paleontologická expozícia.
PVK_4034.jpg
Múzeum pri rašelinisku,
paleontologická expozícia.
PVK_4036.jpg
Múzeum pri rašelinisku,
paleontologická expozícia.
PVK_4040.jpg
Múzeum pri rašelinisku,
paleontologická expozícia.
PVK_4071.jpg
Ivka pri prameni.
PVK_4067.jpg
Náučná cesta.
PVK_4105.jpg
Na tri tretiny I.
PVK_4106.jpg
Na tri tretiny II.
PVK_4124.jpg
Grand Canyon v malom.
PVK_4137.jpg
Zástupca miestnej fauny.
PVK_4140.jpg
Cez rákosie.
PVK_4120.jpg
Rašelinisko.
PVK_4049-PVK_4059_02.jpg
Panoramatický pohľad na rašelinisko.
PVK_4083-PVK_4103_03.jpg
Panoramatický pohľad na rašelinisko.

Google ads
Valid HTML 4.01!
Copyright (c) 2013 PAVUK