Sázava
August 2014


Výlet do kláštora Sázava, huty František a národného Centra sklárskeho umenia.
Kláštor.
PVK_3199 - PVK_3202.jpg PVK_3205.jpg PVK_3207.jpg
Panoramatický pohľad na nádvorie za bránou do kláštora.
Pri vchode to stálo za vyližprdel.
Informácie o kláštore.
PVK_3208.jpg PVK_3211 - PVK_3217.jpg PVK_3218.jpg
Pod bielym náterom sú ukryté pôvodné nástenné maľby.
Panoramatický pohľad smerom k nádvoriu.
Veža kostola s okom Božím.
PVK_3223.jpg PVK_3236.jpg PVK_3238.jpg
Ivka v kláštornej záhrade.
Ja v kláštornej záhrade.
Stará kostolná veža zo záhrady medzi stromami.
PVK_3247.jpg PVK_3265.jpg PVK_3269.jpg
HDR pohľad na starý kostol zo záhrady.
Koniec kláštornej záhrady.
Ivka na lavičke.
PVK_3272.jpg PVK_3278.jpg PVK_3282.jpg
Kostol zo záhrady.
Obnoviteľova busta.
Kostol zdola.
PVK_3288.jpg PVK_3300.jpg
Kostolná brána.
Nové a staré.
Huta František a národne Centrum sklárskeho umenia.
PVK_3386 - PVK_3393.jpg PVK_3313.jpg PVK_3315.jpg
Panoramatický pohľad na hutu.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3317.jpg PVK_3322.jpg PVK_3334.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3338.jpg PVK_3343.jpg PVK_3310.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3346.jpg PVK_3354.jpg PVK_3361.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3365.jpg PVK_3368.jpg PVK_3370.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3377.jpg PVK_3380.jpg PVK_3382.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.
PVK_3308.jpg PVK_3345.jpg
Sklárske umenie.
Sklárske umenie.

Google ads
Valid HTML 4.01!
Copyright (c) 2016 PAVUK