Počernický rybník
Jún 2017


PVK_4544.jpg PVK_4548.jpg PVK_4554.jpg
Zámocký park Dolné Počernice.
Parkom preteká Rokytka.
Počernický pivovar.
PVK_4558.jpg PVK_4566.jpg PVK_4572.jpg
V zámockom parku sú pamätné stromy.
Kúpele U Hastrmana.
Výpusť z rybníka.
PVK_4575.jpg PVK_4587.jpg PVK_4609.jpg
Hastrman.
Počernický rybník.
Ivka na lavičke pri rybníku.
PVK_4619.jpg PVK_4669.jpg PVK_4684.jpg
Ivka pri rybníku.
Marek na brehu rybníka.
Marek na brehu rybníka.
PVK_4691.jpg PVK_4704.jpg PVK_4713.jpg
Ivka na hrádzi.
Hrádza rybníka.
Ivka na lavičke v modernej časti parku.
PVK_4716.jpg PVK_4721.jpg
Detský domov Praha Dolné Počernice.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Google ads
Valid HTML 4.01!
Copyright (c) 2017 PAVUK