Výlet na Karlov
Máj 2012


PVK_6367.jpg
Kostol Panny Márie a Karla Veľkého.
PVK_6369.jpg
Informačný kiosk na ručný pohon.
PVK_6375.jpg
Ivka v parku s náučnou literatúrou.
PVK_6381.jpg
Dve jablká.
PVK_6382.jpg
Vonkajšia expozícia policajného múzea.
PVK_6385.jpg
Dopravné ihrisko.
PVK_6388.jpg
Graffiti na Karlove.
PVK_6391.jpg
Kláštor Augistiniánov.
PVK_6400.jpg
Ivka na lavičke na reštaurovanom bastione.
PVK_6439.jpg
V Parku Ztracenka.
PVK_6446.jpg
Ja v parku, fotila Ivka.
PVK_6457.jpg
Kláštor Augistiniánov.
PVK_6461.jpg
666
PVK_6465.jpg
Hodiny ukazovali o hodinu menej.
Neboli prestavené na letný čas.
PVK_6467.jpg
Čo si myslím o predpovedačoch počasia.
PVK_9999.jpg
Panoramatický pohľad z Karlova smerom do Nuslí.

Google ads
Valid HTML 4.01!
Copyright (c) 2012 PAVUK